Poolguide: 5 konkreta tips när du ska bygga pool


Att bygga pool är ett större projekt än många tror. Det finns många faktorer att tänka på, och det är inte bara själva poolvalet som är viktigt, utan även alla omgivande aspekter som måste bestämmas och hanteras på rätt sätt. Och så ska du ha tid, gott om tid. Men när du väl gjort slag i sak kommer du kunna njuta av många sköna bad under lång tid framöver.


För full transparens är det viktigt att nämna att våra tips inte är helt objektiva. Vi är djupt påverkade av vår omfattande kunskap, våra partners och de relationer vi har byggt upp genom åren. Innan du fortsätter läsa, är det bra att vara medveten om detta faktum. Med det sagt, kan du vara trygg i att vi står för allt vi skriver och att våra tips är baserade på vår gedigna erfarenhet.

[Psss, glöm inte att ta del av vårt bonustips som du hittar i slutet av guiden]


TIPS 1: Behandla vatten med respekt


Många förstår inte vilket stort vattentryck och marktryck som skapas när man har en pool. Vattentryck är den kraft som vattnet utövar på poolens väggar när den fylls, medan marktryck är den kraft som marken utövar på poolen, särskilt när den är tom eller delvis fylld. Dessa krafter förtjänar att tas på allvar.

Poolens marktryck motsvarar ungefär det tryck som en källare upplever. Men i en källare tas marktrycket upp av reglar och bjälklag, vilket gör att den hanterar belastningen från marken bättre än vad en pool är konstruerad för. Därför är en pool i flera avseenden mer komplex att bygga än ett hus. Om du planerar att bygga en pool som är 1,5 meter djup, 8 meter lång och 4 meter bred så blir det cirka 48 kubikmeter vatten, vilket motsvarar ungefär 48 ton vatten. Denna komplexitet kräver respekt och omtanke.

Genom att förstå de krafter som verkar på poolen kan man dra nytta av kunskapen och välja system som är byggda på ett förlåtande sätt. Oavsett om det är helhetsentreprenad eller inte, är det frustrerande när projekt går dåligt, och ingen vill ha en tom pool mitt under semestern. Så vårt tips är att behandla vattnet, vattentrycket och marktrycket med respekt, både ur ett byggperspektiv och med hänsyn till möjliga läckagesynpunkt.

TIPS 2: Välj en bra tidpunkt för start av ditt poolprojekt


Den värsta tiden du kan tänka dig att starta ett poolprojekt är i maj på våren. Under sommaren som gått så har man vänner som byggt en pool och man vill också ha en pool. Man tar god tid på sig och klurar. Tiden går och av någon anledning väntar man till våren och har lite ångest för att dra igång poolprojektet. Då är det bättre att ligga lite före.

Man kan absolut dra igång poolprojektet på våren, precis när tjälen släpper. Men det blir faktiskt billigare om man redan påbörjar poolarbetet redan på hösten. Genom att börja på hösten kan du exempelvis gräva och placera poolstommen, för att sedan slutföra arbetet i lugn och ro när våren kommer. På det sättet kommer allt vara färdigt till sommaren.

Dessutom är det lättare att få tag i hantverkare och material under lågsäsongen, eftersom det inte är lika hög efterfrågan då.

TIPS 3: Välj en pool med god isolering


Om du verkligen investerar i en pool, se till att du har förutsättningarna att ha en varm pool. Det är mycket stor skillnad på att ha 28–29 grader varmt i poolen jämfört med 21–22 grader. En varm pool har dessutom en längre säsong och du kan bada längre tid per badtillfälle. Vår rekommendation är att dimensionera uppvärmningssystemet för att kunna hålla en konstant badtemperatur på minst 28–29 grader. Då kommer poolen att utnyttjas bäst och man får mest ut av sin pool.

Om man väl bestämmer sig för att detta, är det viktigt att förstå att denna fråga är mångfacetterad. Slitaget på poolen ökar t.ex. vid högre temperaturer. Det finns mängder med saker som påverkar uppvärmningskostnaden. Några aspekter att ta hänsyn till när du värmer upp din pool är:

  • Poolskydd
  • Underdimensionerad värmepump
  • Liner av lägre kvalitet (tunnare)
  • Dålig poolstomme

Nästan alla pooler kan isoleras och det är en liten kostnad att isolera poolen. Samma med värmepumpen. Välj en bra pump som värmer upp poolen snabbt och som inte är för klen. Det är de sista graderna som gör uppvärmningskostnaderna högre. Speciellt om poolen inte är isolerad. En oisolerad pool drar mer energi vilket påverkar miljön negativt. En dålig liner klarar inte heller för hög värme under för lång tid. Välj därför en liner av hög kvalitet.

TIPS 4: Förstå vad som inkluderas och vad som tillkommer


När du tar in offerter för poolbygget kan det vara utmanande att jämföra dem på lika villkor. Olika pooler kan ha olika tillbehör, som stegar eller trappor, vilket påverkar priset. Ibland ingår entreprenaden i offerterna, medan den i andra fall inte gör det. Därför är det viktigt att vara noggrann när du jämför olika offerter och att ställa klara frågor om vad som faktiskt ingår och vad som tillkommer i kostnaden.

En vanlig del som inte alltid ingår i vissa poolsystem är en betongplatta, vilket är viktigt för poolens stabilitet och hållbarhet. Det är viktigt att se till att en betongplatta ingår om den behövs för din pool. Vissa poolföretag kan locka med låga priser på poolpumpar, värmepumpar och andra tillbehör, men dessa priser kanske inte gäller för just din poolstorlek eller behov.

Var inte rädd för att ställa frågor och konsultera experter för att undvika överraskningar eller dolda kostnader längre fram i processen. En transparent och välplanerad poolbyggprocess kommer att säkerställa att du får den pool du verkligen vill ha, utan obehagliga överraskningar.

TIPS 5: Försäkra din pool för en trygg vardag


När du planerar att skaffa en pool är det viktigt att se över din hemförsäkring. Många gånger krävs tilläggsförsäkringar för att få fullt skydd, och det är bra att meddela försäkringsbolaget redan innan poolen börjar byggas. Med rätt hemförsäkring kan du känna dig trygg om något skulle hända med din pool.

Eftersom det finns många försäkringsbolag kan det vara svårt att specificera exakt vad en bra hemförsäkring ska innehålla för att ge maximalt skydd som poolägare. Här är några saker du bör titta extra på innan du börjar bygga din pool:

  1. Ring försäkringsbolaget i förväg och informera om poolens värde och installationskostnader.
  2. Kontrollera om maskinskada ingår i grundförsäkringen, och överväg att teckna tilläggsförsäkringar för större skador på själva poolen.
  3. De flesta försäkringsbolag kräver tilläggsförsäkring för att ge ersättning vid plötsliga och oförutsedda händelser, såsom oavsiktliga skador på poolen.
  4. Kom ihåg att även tomten bör ingå i försäkringen, då stora kostnader kan uppstå i samband med grävning och dränering.
  5. Fråga försäkringsbolaget om eventuella åldersavdrag, då detta kan påverka ersättningen vid skador eller olyckor.

Genom att vara noggrann med din försäkring och vara aktivt engagerad i poolprojektet kan du undvika problem och skapa en trygg och njutbar poolupplevelse.

BONUSTIPS: Engagera dig i poolprojektet


Att aktivt engagera sig i sitt poolprojekt är av avgörande betydelse för att säkerställa ett framgångsrikt resultat och undvika eventuella problem längs vägen. Det är viktigt att du lägger ner den tid som du och din kommande pool förtjänar. Att investera i en pool innebär inte bara ett ekonomiskt åtagande utan även ett tidskrävande och kreativt projekt. Genom att vara delaktig och medveten om varje steg i processen kan du undvika potentiella fallgropar och förvandla din dröm om en perfekt pool till verklighet.

Ett aktivt engagemang minskar inte bara byggkostnaderna utan minimerar även risken för problem under projektet. Detta är särskilt viktigt om poolen förväntas bli klar precis i tid för semestern. Du vill självklart inte stå inför en situation med en läckande pool mitt i juli när du planerar att använda den som mest. Genom att vara delaktig och involverad i varje aspekt av poolbyggnadsprocessen kan du tryggt se till att allt genomförs smidigt och problemfritt, vilket ger dig möjlighet att verkligen njuta av din nya poolupplevelse.

SLUTLIGEN: Lycka till med ditt kommande poolbygge


Slutligen vill vi på Poolspecialisten bara önska dig stort lycka till med ditt kommande poolbygge. Vi är säkra på att det kommer bli fantastiskt att ha en egen pool att njuta av. Om du har några frågor eller behöver hjälp med pooler eller grunder, är du alltid välkommen att kontakta oss.