Allmänna vilkor

Här finner du samtlig köpinformation för köp hos oss på Svea Pool AB. Har du frågor kring köpinformation eller köpvillkor är du alltid välkommen att kontakta oss.

Tillämplighet

Köpvillkor är tillämpliga då svensk eller annan tillämplig lag inte föreskriver villkor som är i konflikt med desamma. För privatkonsumenter gäller Konsumentköplagen och Distansavtalslagen, och för företag gäller Köplagen. Ta alltid del av fullständig köpinformation vid genomförande av köp.

Beställning

Normalt hanterar vi alla beställningar via Webshopen på Internet. Om du som beställer är under 18 år ska du ha målsmans tillstånd innan du får genomföra köpet. Beställer du i någon annan persons namn utan dennes medgivande, och det medför att vi lider ekonomisk eller annan skada, polisanmäler vi.

Priser

Alla priser som du hittar på våra sidor bygger på kontant betalning såvida inte något annat är avtalat. Med kontant betalning avser betalning mot postförskott (dvs betalning vid leverans) alternativt direktbetalning/förskott. Fraktkostnad tillkommer, se vad som gäller för olika val av leveranssätt. Vi friskriver oss från eventuella pris- och tryckfel.

Leveranstider och leveranser

Normal leveranstid är omkring 5-10 arbetsdagar. Poolpaket levererar vi normalt inom 2-4 veckor. Det betyder att du kan påbörja poolbygget snabbt, och att de delar som sätts på plats sist såsom liner och pooltak anländer i rätt tid i byggprocessen. Under högsäsong kan leveranstiderna vara längre. Hör med din kontakt hos oss för mer exakt tid.

Vi väljer speditör för våra leveranser och oftast är det Posten. Den prislista som den valda speditören har är den som gäller. Du är som köpare ansvarig att se till att du uppger rätt adress till oss när du beställer och att du följer upp leveransen hos speditören efter det att vi har effektuerat ordern. Som köpare ska du se till att du hämtar/tar emot leveransen på aktuellt avhämtningsställe inom skälig tid från det att speditören skickar den. Det tar normalt omkring 7 dagar. Om speditör skickar tillbaka ett outhämtat paket debiterar vi köparen 15 % av ordervärdet för hantering och fraktkostnader. Leverans sker endast inom Sverige, om vi inget annat har avtalat.

Anmärkningar om fel eller brist i leveransen skall ske senast 7 dagar efter att den mottagits av beställaren. Göres ej sådan anmärkning trots att köparen upptäckt eller borde ha upptäckt felet, förlorar han rätten till talan.

Förändring av order

Som kund har du rätt att, utan extra kostnad och fram till att din order har effektuerats, ändra din order. Detta förutsatt att det inte rör sig om en vara som vi inte lagerför utan har beställt speciellt för kunden på kundens begäran. Vid ändring av vara på order gäller det pris som är aktuellt vid tillfället för förändringen. Notera att order som redan levererats ut från vårt system av självklara skäl inte kan ändras. Pool AB äger rätten att byta ut vara mot likvärdig produkt.

Avbeställning

Vill du som kund avbeställa en order är det möjligt att göra, utan kostnad, fram till att vi har effektuerat ordern. Effektuering sker vanligtvis genom att ordererkännande skickas ut. Avbeställning efter det att ordern effektuerats är inte möjlig. När vi har effektuerat din order är du som kund alltid skyldig att ta emot försändelsen. Avbeställning av en icke lagerförd vara som vi har köpt in speciellt till dig som kund är inte möjlig efter det att vi har beställt varan åt dig från vår leverantör. En avbeställning är inte giltig förrän vi har bekräftat att vi har tagit emot avbeställningen.

Ångerrätt

Här finner du köpinformation avseende ångerrätt. Som privatperson har du enligt Distansavtalslagen, vilken trädde i kraft 2000-06-01, rätt att ångra ett köp inom 14 kalenderdagar, dock lägst 7 arbetsdagar, från mottagandet. För att begära ångerrätt enligt Distansavtalslagen kontaktar du oss via e-mail. Därefter kan vi se om du uppfyller de förutsättningar som krävs för att tillämpa ångerrätten, och i sådana fall uppger du de uppgifter vi behöver. Kostnaden för att återsända en vara som ska returneras med hänvisning till Distansavtalslagen betalar du som kund. Detta beror på att Distansavtalslagen inte ger kund rätt att begära återbetalning av kostnader för transport eller annan utförd tjänst. Vara ska du i så fall återsända emballerad enligt våra rekommendationer.

I fall då varor som man har beställt inte kan nyttjas, på därför avsett vis, exempelvis inkompatibilitet, eller i fall då ångerrätt är att anse som förverkad, kan återköp i vissa fall ändå godkännas. Om vi godkänner återköp står köparen för samtliga kostnader som uppstår, vanligtvis rör det sig om fraktkostnader. I sådana fall innehålles 15 % av varuvärdet för att täcka kostnader för hantering av returen.

Reklamationer

Utifrån vår köpinformation och enligt konsumentköplagen har privatpersoner två (2) års reklamationsrätt oavsett vilken garantitid som gäller på en vara. Reklamation ska du i så fall göra inom skälig tid från det att felet har upptäckts. Det är vid reklamation efter garantitidens utgång som köparen ska påvisa att fel som man anmärker på fanns redan vid leveranstillfället.

Returer

Vi förbehåller oss rätten att ersätta defekt vara med likvärdig om identisk vara inte finns tillgänglig vid tillfället, för åtgärd av returnerad vara.

Information

Vi förbehåller oss för tryckfel, fel i information, och fel i specifikation, på samtliga produkter i vårt sortiment, liksom på artiklar och tjänster. All bildinformation på våra sidor ska ses som illustrationer, och vi kan inte heller garantera att bild återger varans exakta utseende eller beskaffenhet.

Tvist

Vid tvist där köparen är privatperson har vi som policy att alltid följa Allmänna Reklamationsnämndens (ARN) rekommendationer. Tvist mellan två eller flera företag avgör i regel en domstol.

Force Majeure

I vår köpinformation finner du här vad som avses med force majeure. I händelse av krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighetsbeslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter, och därmed jämförbar händelse utanför vår kontroll – vilken vi skäligen inte har kunnat förutse, och som påverkar ingångna avtal samt utfästelser från vår sida, som gör att vi inte kan hålla nämnda avtal/utfästelser, ska utgöra grund till att vi blir befriade från våra förpliktelser att fullgöra nämnda avtal.