Vad kostar liner till pool?


Kostnaden för en pool-liner kan variera beroende på flera faktorer, inklusive poolens storlek, form, djup och tillverkare. Dessutom kan materialet och kvaliteten på linern påverka priset. Här är en generell uppskattning av kostnaderna för en pool-liner:

  1. Standard liner: En standard liner till en rektangulär pool av genomsnittlig storlek kan kosta mellan 5 000 och 15 000 kronor beroende på kvalitet och materialval.

  2. Anpassad liner: Om du har en icke-standardformad pool eller vill ha en anpassad design eller mönster på linern, kan priset vara högre. Anpassade linrar kan kosta mellan 10 000 och 30 000 kronor eller mer, beroende på komplexiteten och storleken på poolen.

Det är viktigt att notera att dessa priser är generella riktlinjer och kan variera beroende på olika faktorer. Det rekommenderas att kontakta poolåterförsäljare eller tillverkare för att få mer exakta priser baserade på din specifika poolstorlek, form och önskemål om liner. Dessutom kan installationskostnader tillkomma om du väljer att anlita professionell hjälp för att installera linern i din pool.