Vad kostar det att ha en pool?


Kostnaderna för att äga och underhålla en pool kan variera beroende på flera faktorer, inklusive poolens storlek, typ, plats och dina individuella preferenser. Här är några av de vanligaste kostnadskomponenterna att överväga:

 1. Installation: Kostnaden för att installera en pool kan variera beroende på poolens storlek, typ (till exempel inbyggd eller ovanmarkspool) och eventuella extra funktioner som vattenfall eller poolbelysning. Installationen kan vara en betydande engångsinvestering.

 2. Driftskostnader: Driftskostnaderna för en pool kan omfatta följande:

  • Vatten: Fyllning av poolen och periodisk påfyllning kan påverka vattenräkningen.
  • El: Elkostnaden för att driva poolens pump, filter, värmare, belysning och eventuella andra system kan vara betydande. Energikostnaderna kan variera beroende på hur mycket poolen används och vilka funktioner som är i drift.
  • Kemikalier: Poolkemikalier som klor, pH-balanseringsprodukter och algbekämpningsmedel kan krävas för att hålla vattnet rent och säkert att bada i. Kostnaderna för poolkemikalier kan variera beroende på poolens storlek och kvaliteten på vattnet i din region.
  • Underhåll och reparation: Reguljär rengöring av poolen, underhåll av pumpar och filter, samt eventuella reparationer kan också medföra kostnader. Det kan inkludera kostnader för rengöringsredskap, filterbyten, pumpunderhåll och eventuellt anlitande av pooltekniker för service och reparationer.
 3. Försäkring: Att ha en pool kan innebära att du behöver en utökad försäkring för att täcka eventuella skador eller ansvarsfrågor. Priserna för försäkring kan variera beroende på försäkringsbolag och den exakta täckningen du behöver.

Det är svårt att ge en exakt siffra eftersom kostnaderna för att äga en pool varierar mycket. Det är bäst att undersöka och få offerter från professionella poolleverantörer, konsultera med lokala poolentreprenörer och rådgöra med andra poolägare i ditt område för att få en bättre uppfattning om de specifika kostnaderna som är relaterade till en pool i din region.