Vad gör man med poolen på vintern?


Under vintern finns det flera saker du kan göra med din pool för att skydda den och säkerställa att den är i gott skick inför nästa säsong. Här är några vanliga åtgärder för vinterunderhåll av poolen:

 1. Vinterisering:

  • Sänk vattennivån i poolen till en rekommenderad nivå för att undvika eventuell skada vid frysning.
  • Stäng av poolens cirkulationssystem och töm eventuell vatten från pumpar, filter och rörledningar för att förhindra skador från frusen vätska.
  • Ta bort eventuella flytande föremål, såsom leksaker eller löv, från poolen för att undvika förorening och skador på liner eller utrustning.
 2. Poolskydd:

  • Installera ett poolskydd som kan skydda poolen från nedfallna löv, grenar, snö och andra föroreningar under vintern.
  • Se till att poolskyddet är korrekt monterat och säkert för att förhindra att oönskade föremål kommer in i poolen.
 3. Kemisk balans:

  • Testa och justera vattenkemin i poolen en sista gång innan du stänger av cirkulationssystemet.
  • Tillsätt eventuella nödvändiga kemikalier för att balansera pH-värdet, alkaliniteten och desinfektionsnivåerna i vattnet.
 4. Pooltillbehör och utrustning:

  • Ta bort och rengör eventuella löstagbara pooltillbehör, såsom trappor eller steg, för att undvika skador eller ansamling av föroreningar.
  • Förvara poolens utrustning, som pumpar, filter och kemikalier, på en torr och säker plats under vintern.
 5. Regelbunden inspektion:

  • Utför regelbundna inspektioner av poolen under vintern för att upptäcka eventuella problem eller skador i tid.
  • Ta nödvändiga åtgärder om du upptäcker några problem, som att kontakta en professionell pooltekniker för reparationer eller underhåll.

Det är viktigt att notera att de exakta åtgärderna för vinterunderhåll kan variera beroende på din specifika pooltyp och klimatförhållanden. Det är alltid bäst att följa tillverkarens rekommendationer och rådfråga en professionell inom poolunderhåll eller poolteknik för att få anpassade råd baserade på dina specifika behov och lokala förhållanden.