Kan man laga en pool liner under vatten?


Ja, det är möjligt att laga en pool liner under vatten, men det är en tekniskt utmanande uppgift som kräver noggrannhet och rätt utrustning. Att laga en pool liner under vatten kallas för ”våtlagning” och används vanligtvis för att snabbt fixa mindre hål och skador som kan orsaka läckage i poolen. Här är en utförlig guide för hur man våtlagar en pool liner:

 1. Förberedelse:

  • Se till att du har en poolreparationskit speciellt avsett för våtlagning. Denna typ av kit innehåller vanligtvis speciella självhäftande patchar som fungerar under vatten, samt rengöringsmedel och instruktioner.
 2. Stäng av pumpar och filter:

  • Innan du påbörjar våtlagningen, stäng av poolens pumpar och filter för att minska vattenrörelser och underlätta lagningen.
 3. Identifiera skadan:

  • Hitta det skadade området i poollinern genom att titta efter bubblor eller andra tecken på läckage. Använd gärna färgämne eller dykfärg för att hjälpa dig att lokalisera hålet.
 4. Rengör ytan:

  • Området runt hålet måste vara rent och fritt från smuts och alger för att lagningen ska vara effektiv. Använd rengöringsmedlet från reparationskitet för att noggrant rengöra området.
 5. Applicera lagning:

  • Ta en självhäftande patch från reparationskitet och fäst den på det skadade området. Tryck ordentligt på patchen för att se till att den fäster väl på poollinern under vattnet.
 6. Kontrollera läckage:

  • Efter att du har applicerat patchen, övervaka poolens vatten för att se om läckaget har upphört. Om det fortsätter att läcka, kanske du behöver applicera ytterligare patchar eller överväga en alternativ lösning.

Det är viktigt att komma ihåg att våtlagning är en temporär lösning och inte ersätter en ordentlig reparation ovanför vattenytan. Om linern har större skador eller om det finns flera hål, kan det vara bättre att tömma poolen och genomföra en grundlig reparation på torr mark för att undvika framtida problem.

Att utföra våtlagning kräver skicklighet och erfarenhet, och om du inte är bekväm med att utföra det själv, är det bäst att anlita en professionell poolreparatör som har erfarenhet av våtlagning och rätt utrustning för att säkerställa en korrekt reparation.