Hur mycket kostar en nedgrävd pool?


Priset på en nedgrävd pool varierar kraftigt beroende på flera faktorer, inklusive poolens storlek, form, material, design, tillägg och plats. Det är också viktigt att notera att installationskostnader, inklusive markarbeten och tilläggskostnader, inte alltid är inkluderade i själva poolpriset. Här är några uppskattade kostnadsintervall för en nedgrävd pool:

  1. Standard storlek och material: En nedgrävd pool av standardstorlek och med vanliga material som betong eller glasfiber kan generellt sett kosta mellan 200 000 och 500 000 kronor. Detta inkluderar vanligtvis inte markarbeten eller tillägg som poolskydd, trappor och landskapsplanering.

  2. Anpassad design och material: Om du önskar en anpassad design eller premiummaterial som keramik eller naturlig sten kan priset öka betydligt. För en lyxig nedgrävd pool med anpassad design och högkvalitativa material kan priset vara över 500 000 kronor och nå upp till flera miljoner kronor.

  3. Markarbeten och tilläggskostnader: Installation av en nedgrävd pool kräver markarbeten, inklusive grävning, utjämning, dränering och eventuell installation av poolens fundament. Dessa kostnader kan variera beroende på plats, tillgänglighet och förhållandena på platsen. Dessutom tillkommer kostnader för tillägg som poolskydd, trappor, belysning och landskapsplanering runt poolområdet.

Det är viktigt att komma ihåg att dessa är allmänna uppskattningar och att kostnaderna för en nedgrävd pool kan variera betydligt beroende på dina specifika preferenser, plats och entreprenörer som du anlitar. För att få en mer exakt uppfattning om priset på en nedgrävd pool är det bäst att kontakta lokala poolleverantörer och entreprenörer för att få skräddarsydda offerter baserade på dina behov och önskemål.