Hur mycket betong går det i Thermopool?


För att beräkna mängden betong som går åt till en Thermopool kan man använda formeln: Poolens yttre omkrets x pooldjup = poolens kvadratmeterarea x 130 liter betong. Detta ger en ungefärlig uppskattning av betongmängden som behövs för att gjuta poolens botten och väggar.

Låt oss ta ett annat exempel med en pool med dimensionerna 6 x 12 meter:

Poolens yttre omkrets = 2 x (6 + 12) = 36 meter

Antag att pooldjupet är 1,8 meter:

Poolens kvadratmeterarea = längd x bredd = 6 x 12 = 72 kvadratmeter

Mängden betong som behövs blir då:

36 meter x 1,8 meter x 130 liter = 8424 liter

För att vara på den säkra sidan kan man lägga till ytterligare 500 liter för att täcka eventuella förluster eller för att rymmas inom betongbilen. Det skulle ge en total mängd på cirka 8924 liter.

Det är viktigt att notera att detta är en uppskattning och att det kan finnas ytterligare faktorer som påverkar betongmängden, såsom eventuella förstärkningar eller specifika designfaktorer. Det rekommenderas att samråda med en professionell poolbyggare eller betongleverantör för att få en mer exakt uppskattning baserad på din specifika pools design och krav.