Hur lång tid tar det att installera en platssvetsad liner?


Tiden som krävs för att installera en platssvetsad liner kan variera beroende på flera faktorer, inklusive poolens storlek, form, tillgänglighet och förberedelser som behöver göras innan installationen. Här är några allmänna riktlinjer för tidsåtgången för installation av en platssvetsad liner:

  1. Förberedelser och markarbeten: Innan installationen kan påbörjas kan markarbeten och förberedelser behöva utföras, som att gräva ut och nivellera poolområdet, förbereda underlaget, installera nödvändig dränering och eventuella markmaterial.

  2. Montering av liner: Installationen av den platssvetsade linern innefattar att rulla ut linern i poolen och fästa den på plats. Linern skräddarsys för att passa poolens form och dimensioner, och det kan krävas noggrannhet och noggrant arbete för att uppnå en korrekt passform.

  3. Svetsning och anslutningar: Linern svetsas eller limmas samman på platser där det behövs för att säkerställa en tät och hållbar installation. Anslutningar till inlopp, utlopp, skimmers och eventuella tillägg som trappor eller belysning kan också behöva installeras.

Tidsåtgången för installationen kan variera från några dagar till några veckor beroende på poolens storlek och komplexitet, tillgängligheten för arbete och eventuella komplikationer eller ytterligare arbete som kan uppstå under processen. Det är bäst att konsultera med en erfaren poolentreprenör för att få en mer exakt uppfattning om den specifika tidsåtgången för din poolinstallation baserat på dess egenskaper och krav.